Powrót do listy wpisów

Opłata roczna BDO, czyli jak uniknąć wykreślenia z BDO

Przedsiębiorcy wpisani do tzw. Bazy danych o odpadach do końca lutego mają czas na uiszczenie opłaty rocznej. Zaniedbanie tego obowiązku grozi wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru BDO. Sprawdź, czy opłata roczna BDO dotyczy Twojej firmy!

6 min. czytania  |  stan prawny na 26.02.2020 r. [ Aktualizacja 28.02.2024 r.]

Autor: Mikołaj Maśliński

Na przedsiębiorcach wpisanych do rejestru BDO ciąży wiele obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek uiszczenia tzw. opłaty rocznej. Pełni ona funkcję swoistego „abonamentu” za posiadanie dostępu do rejestru BDO. Dochód z tytułu opłaty rocznej przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie BDO.

Nieuiszczenie opłaty rocznej BDO stanowi podstawę do tego, aby wykreślić dany podmiot z rejestru!”

Tak dotkliwa sankcja wynika z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z tym przepisem „Marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru w przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej, w przypadkach gdy jest wymagana”. 

Kto podlega opłacie rocznej BDO?

Zasadniczo opłacie rocznej BDO podlega przedsiębiorca, który ma obowiązek uiścić tzw. opłatę rejestrową. Zgodnie zatem z art. 57 ust. 4 ustawy o odpadach, opłata roczna dotyczy:  

 1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzających pojazdy,
 4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
 8. wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 9. wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
 10. podmiotów reprezentujących.

Jak zatem widzisz, opłata rejestrowa dotyczy tylko części przedsiębiorców wpisanych do rejestru BDO. Poniżej wskazałem kilka przykładów firm, które podlegają tej opłacie: 


Opłata roczna BDO – Przykład 1 – Sklep internetowy

Pan Adam prowadzi sklep internetowy. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej importuje zabawki dla dzieci z Chin i sprzedaj je na Allegro. W rejestrze BDO został wpisany w:

 1. Dziale VI, w tabeli 4 jako wprowadzający produkty w opakowaniach. 

Pan Adam podlega opłacie rocznej BDO.


 

Prowadzisz sklep internetowy, restauracje lub importujesz produkty w opakowaniach na rynek Polski? Szukasz numeru konta, na które uiszcza się opłatę roczną? A może nie wiesz jak przygotować sprawozdanie BDO za opakowania? Koniecznie zobacz co przygotowałem w kursie Opakowania w BDO.

 

 

 


Opłata roczna BDO – Przykład 2 – Wprowadzający maszyny rolnicze i sprzęt budowlany

Pan Darek sprowadza z zagranicy używane maszyny rolnicze i ciężki sprzęt budowlany, które następnie sprzedaje na terytorium Polski. W rejestrze BDO został wpisany w:

 1. Dziale II, w tabeli 1 jako przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty
 2. Dziale V, w tabeli 1 jako wprowadzający baterie lub akumulatory
 3. Dziale XII jako wytwarzający odpady.

Pan Dariusz podlega opłacie rocznej.


Opłata roczna BDO –  Przykład 3 – Restauracja

Pani Ania prowadzi w Poznaniu restaurację „Domowy zakątek”. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Pani Ania oferuje zestawy obiadowe na wynos, które cieszą się dużą popularnością wśród pracowników okolicznych biur. Pani Ania wydaje posiłki w styropianowych opakowaniach, które dodatkowo pakuje w reklamówki z tworzywa sztucznego. W takiej sytuacji Pani Ania jest wprowadzającym produkty w opakowaniach (Dział VI, tabela IV) i podlega wpisowi do rejestru BDO. Pani Ania powinna uiścić opłatę roczną.


Opłata roczna BDO – Przykład 4 – Pizzeria

Pan Kamil prowadzi we Szczecinie pizzerię „Kleopatra”. Jak każda szanująca się pizzeria dowozi pizzę do Klientów. Pizza pakowana jest w tekturowe pudełka. W związku z powyższym Pan Kamil jest wprowadzającym produkty w opakowaniach, a zatem podlega pod wpis do rejestru BDO jako wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach (Dział VI, tabela IV). Pan Kamil także podlega opłacie rocznej.


Opłata roczna BDO – Przykład 5 – Komis samochodowy

Pan Mariusz prowadzi w Gnieźnie komis samochodowy „Mariusz Nowak Auto-Handel”. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprowadza z Niemiec i Francji używane samochody, które następnie sprzedaje na terytorium Polski. W rejestrze BDO został wpisany w:

 1. Dziale II, w Tabela 1 jako przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty
 2. Dziale III, w tabeli 1 jako wprowadzający pojazdy
 3. Dziale V, w tabeli 1 jako wprowadzający baterie lub akumulatory.

Pan Mariusz podlega opłacie rocznej BDO.

Opłata roczna BDO

Kto nie podlega opłacie rocznej BDO?

Opłacie rocznej nie podlegają m.in. wytwórcy odpadów (podmioty wpisane w Dziale XII BDO). Przykładowo, zakład wulkanizacyjny lub warsztat samochodowy świadczący usługi w zakresie wymiany opon, oleju i dokonujący innych napraw nie będzie obowiązany uiszczać opłaty rocznej. Ustawodawca nie wskazał bowiem wytwórców odpadów jako podmioty objęte wyżej wymienioną opłatą. 

Oczywiście, może się zdarzyć tak, że wytwórca odpadów jednocześnie podlega wpisowi do BDO pod kilka działów. Przykładowo, komisy samochodowe oprócz sprowadzania samochodów zajmują się również ich naprawą. W takiej sytuacji widnieją w BDO zarówno jako wprowadzający produkty, akumulatory i pojazdy, jak również jako wytwarzający odpady (np. przepracowane oleje, zużyte opony, filtry paliwowe itp.). 

Co istotne, opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Ww. opłaty rocznej nie uiszcza także przedsiębiorca, który bierze dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Dotyczy to jednak wyłącznie tego roku, w którym uzyskał wpis do rejestru. W kolejnych latach będzie obowiązany uiścić opłatę roczną.


Przykład: Sklep internetowy

Pan Adam prowadzi sklep internetowy. W styczniu 2019 r. Pan Adam uzyskał wpis do rejestru BDO m.in. jako wprowadzający produkty w opakowaniach. W trakcie rejestracji Pan Adam uiścił opłatę rejestrową. W 2019 r. Pan Adam był zwolniony z opłaty rocznej. Musi jednak uiścić opłatę roczną do końca lutego 2020 r.


Jaka jest wysokość opłaty rocznej BDO?

Wysokość opłaty rocznej jest taka sama jak wysokość opłaty rejestrowej należnej z tytułu wpisu do rejestru BDO. Jej wysokość określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 184). I tak, wysokość stawki opłaty rejestrowej dla:

 1. mikroprzedsiębiorców wynosi 100,00 zł;
 2. pozostałych przedsiębiorców wynosi 300,00 zł.

Pojęcie mikroprzedsiębiorcy to pojęcie prawne! Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Gdzie należy uiścić opłatę roczną BDO?

Opłatę rejestrową udziela się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Szczegółowe informacje na temat kont bankowych znajdziesz na stronie internetowej danego urzędu marszałkowskiego. 

Pamiętaj o tym, aby we właściwy sposób opisać przelew! Przykładowo, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wymaga, aby przelew zawierał nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty (opłata roczna BDO).

To nie koniec obowiązków z BDO

Opłata roczna to tylko jeden z wielu obowiązków związanych z BDO. Na przedsiębiorcy ciążą także inne obowiązki o charakterze fiskalnym (np. uiszczanie opłaty recyklingowej lub opłaty produktowej w przypadku niewykonania obowiązków w zakresie recyklingu i odzysku określonych frakcji odpadów). 

O tym wszystkim będę pisał już niedługo, więc jeżeli jeszcze nie zapisałeś się do mojego newslettera, to gorąco zachęcam do tego ? 

Dziękuję za dotrwanie do końca i pozdrawiam!

Mikołaj Maśliński

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z prawem!


[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 184).

Mikołaj Maśliński, Prawnik
Cześć! Nazywam się Mikołaj Maśliński. Być może jestem Twoim nowym prawnikiem! Zajmuję się rozwiązywaniem problemów małych i średnich przedsiębiorców. Doradzam głównie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa ochrony środowiska oraz telemedycyny.

Zobacz także

Chcesz się dowiedzieć więcej o bieżących problemach prawnych przedsiębiorców? Sprawdź moje artykuły.

Komentarze (16 opinie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sylwia

Dobrze, że trafiłam na Pana artykuły w internecie i zapisałam się na newslettera. Dużo czytam na tematy gospodarowania odpadami i nieszczęsnego BDO. Ciągle jednak jest wiele zmian prawnych, które powodują wątpliwości w realizacji obowiązków związanych z tą dziedziną, która w ostatnim czasie chyba jak żadna inna przeszła takie rewolucje i chaos.

Mikołaj Maśliński

Dziękuję Pani Sylwio za te miłe słowa!

Kasia

Dziękuję! Bardzo klarowny i jasny artykuł :) Czekam na kolejne wpisy!

Mikołaj Maśliński

Bardzo się cieszę! Już pracuję nad kolejnymi wpisami ?

Grzesiek

A ja nie znalazłem odpowiedzi na swój problem. Prowadzę sklep z tkaninami i pakuję je dla klienta w reklamówki. Czy muszę wnosić opłatę rejestrową ?

Mikołaj Maśliński

Bardzo dziękuję Grzesiek za to pytanie! Jeżeli pakujesz tkaniny do reklamówki, to jesteś uznawany za "przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi". W związku z tym nie podlegasz opłacie rejestrowej i rocznej, natomiast Twojej działalności dotyczy opłata recyklingowa. Wyjątkiem będzie sytuacja jeżeli sprzedawałbyś tkaniny wysyłkowo i pakował je w dodatkowe opakowania (np. kartony itp.).

Aneta Modrzyńska

Dziękuję, że trafiłam na szkolenie prowadzone przez Pana w zakresie BDO. To dzięki Panu zrozumiałam podstawy działania nowego systemu gospodarki odpadami. Jest Pan niezwykłym człowiekiem, bo bezinteresownie kilka razy zwróciłam się do Pana z zapytaniami w zakresie BDO i tylko dzięki Panu wiem, co mam robić . Bez problemu udzielał mi Pan telefonicznie odpowiedzi na moje zapytania. Dzięki takim osobom jak Pan praca w systemie elektronicznym BDO jest łatwiejsza. Nikt oprócz Pana nie potrafił mi pomóc, odpowiedzieć na pytania. Jest Pan niezwykłym człowiekiem, szczerze zaangażowanym w zagadnienia BDO. Bardzo Panu dziękuję. Poleciłam Pana wszystkim którzy do mojej firmy, zajmującej się odbiorem i transportem odpadów zwracają się z jakimikolwiek zapytaniami. Bardzo proszę o bieżące na stronie o szkoleniach, które będzie Pan prowadził. Będę zachęcała inne firmy do udziału w Pana szkoleniach. Zresztą już mam grupę osób, którzy są zainteresowani Pana szkoleniami.

Mikołaj Maśliński

Pani Aneto! Bardzo dziękuję za tyle miłych słów :) Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc! Jeżeli chodzi o szkolenia, to przez koronawirusa na razie wszystko odwołane... Pracuję natomiast nad profesjonalnym kursem online, który powinien być dostępny już za tydzień :) Proszę pytać, to podeślę link.

Anna

Witam prowadzę hurtownię rajstop. Rajstopy pakuję do kartonów zbiorczych w których otrzymałam towar od dostawcy i wysyłam je dalej do klienta. Zarejestrowałam się do BDO z wpisem do tab 9 (kartony i stretch). Kartony i stretch w ilości 12 pojemników 120l odbiera mi zakład komunalny z którym mam podpisaną umowę. Czy podlegam rocznej opłacie ? Czy muszę sporządzać roczne sprawozdanie BDO ?

Cela

Ja mam pytanie na które nie znalazłam odpowiedzi. Prowadzę działalność, wykonuję ręcznie małe produkty z drewna. Wysyłam je do klienta, pakując w karton. Czy podlegam opłacie BDO? Bardzo dziękuję.

ela

Czy firma, która złożyła w listopadzie 2020 wniosek o nadanie BDO oraz tego samego dnia zapłaciła opłatę rejestrową, zaś numer BDO został nadany przez urząd dopiero w lutym 2021, musi jeszcze opłacić w 2021 dodatkową opłatę roczną?

Mikołaj Maśliński

Ela, jeżeli chodzi o opisaną przez Ciebie sytuację to reguluje to art. 57 ust. 4 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, „opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.” W rezultacie, kluczowy jest moment uiszczenia opłaty rejestrowej, a nie moment uzyskania wpisu. W tych okolicznościach stoję na stanowisku, że należy uiścić opłatę roczną również w 2021 r. skoro opłata rejestrowa została uiszczona w 2020 r. Natomiast zawsze w takiej sytuacji rekomenduję kontakt z właściwym miejscowo urzędem marszałkowskim.

Monika

Dzień dobry mam problem z taką sytuacją. Prowadzę sklep stacjonarny, nie używam foliówek ale kupuję torby papierowe. Czasami są to eko, czasami grubszy papier lakierowany. I tu nie mam wątpliwości, że nie muszę zgłaszać się do BDO. Ale co w sytuacji, kiedy chciałabym zamówić torby firmowane logo sklepu? Wówczas taka torba jednak jest stworzona celowo dla mnie- co w takim przypadku? Bardzo dziękuję za pomoc

Anna

Dzień dobry. Czy w związku z powyższym firma, która zajmuje się naprawą palet tzn. kupuje palety używane i drewno odpadowe w kodzie 15 01 03, a po ich naprawie sprzedaje je jako dobry produkt, ma obowiązek uiszczenia opłaty ?

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry! Opłatę roczną uiszczają tylko te podmioty, które prowadzą działalność wskazaną w art. 57 (zobacz w artykule). Pytanie czy posiadacie status "producenta opakowań" w tym wypadku. Bez analizy szczegółowo tej sytuacji trudno mi się do tego odnieść. Zakładam natomiast, że ta firma ma stosowne zezwolenie na przetwarzanie odpadów.