Usługi

Potrzebujesz pomocy prawnej? Szukasz indywidualnego wsparcia? Poniżej znajdziesz aktualną ofertę świadczonych przeze mnie usług. Wybierz właściwy rodzaj usługi:

Usługi BDO

Pomoc w przygotowywaniu wniosków w systemie BDO:

 • wniosek rejestracyjny w BDO – od 250 zł netto
 • wniosek o wykreślenie z BDO – 300 zł netto
 • wniosek aktualizacyjny – od 300 zł netto

Przygotowywanie sprawozdań w systemie BDO

 • przygotowanie sprawozdania w BDO w zakresie opakowań (tzw. OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3) – od 400 zł netto
 • przygotowanie sprawozdania w BDO dotyczącego wydanych toreb z tworzyw sztucznych (tzw. reklamówek) – od 400 zł netto
 • przygotowanie sprawozdania w BDO dla wytwórców odpadów – od 400 zł netto
 • przygotowanie innego sprawozdania w BDO – od 400 zł netto
 • przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opłat produktowych – od 2 000 zł netto

Inne usług dotyczące BDO

 • kompleksowy audyt firmy w zakresie BDO – od 900 zł netto
 • szkolenia wewnętrzne dla firm lub innych instytucji (wycena indywidualna)
 • stałe wsparcie w zakresie BDO (wycena indywidualna)

Jak skorzystać z usług?

Część usług jest dostępna bezpośrednio w moim sklepie online.

Pozostałe usługi możesz zamówić pisząc na adres biuro@mikolajmaslinski.pl. Możesz również umówić się na rozmowę wstępną w sprawie usług pod numerem telefonu: +48 729 782 368

Mikołaj Mańliński Prawnik BDO Baza danych o odpadach

Szkolenia

Prowadzę szkolenia dla grup zorganizowanych oraz dla firm. Koszt dedykowanego szkolenia online wynosi od 1 600 zł netto. Istnieje również możliwość szkolenia w siedzibie Klienta (wiąże się to z dodatkowymi kosztami dojazdu i ewentualnego noclegu pokrywanymi przez Klienta).

Jakie szkolenia prowadzę?

 • BDO w Twojej firmie.
 • Ewidencja odpadów w BDO.
 • Sprawozdawania w BDO.
 • Prawo wodne i gospodarka wodno-ściekowa.
 • Prawo w obszarze gospodarki odpadami.
 • Prawne uwarunkowania zwalczania uciążliwości zapachowych.
 • Postępowania administracyjne dotyczące działalności reglamentowanej (np. zezwolenia w obszarze gospodarki odpadami, zezwolenia na transport nieczystości ciekłych).
 • Wnioski taryfowe dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • Najnowsze regulacje prawne istotne z punktu widzenia przedsiębiorców.
 • Inne w zależności od potrzeb Klienta.

Zachęcam również do skorzystania z darmowych materiałów, a także z oferty kursów online oraz nagrań z prowadzonych przeze mnie webinarów (ceny od kilkudziesięciu złotych).

Mikołaj Maśliński Prawnik BDO baza danych o odpadach

Indywidualna pomoc prawna

Wspólnie z moim zespołem pomagamy przedsiębiorcom chronić ich prawa przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi.  

Pomagam w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zezwoleń i decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej. Wsparcie z mojej strony obejmuje m.in.:

 • przygotowanie opinii prawnych oraz specjalistycznych umów,
 • doradztwo i przygotowanie projektów pism w postępowaniach administracyjnych oraz kontrolnych (np. prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska),
 • wsparcie w postępowaniach odwoławczych oraz w postępowaniach przez sądami administracyjnymi.

W przypadku indywidualnej pomocy prawnej koszt usług wyceniamy na podstawie stawki godzinowej. Ostateczna wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od szacunkowego czasu niezbędnego do analizy stanu faktycznego i prawnego oraz przygotowania opinii lub stosownych projektów dokumentów. Szacunkowe maksymalne wynagrodzenie podajemy przed przystąpieniem do prac.

Inne usługi

Jeżeli nie widzisz w ofercie interesującej Cię usługi napisz na adres biuro@mikolajmaslinski.pl. Wraz z rozwojem mojego Zespołu systematycznie poszerzam ofertę świadczonych przeze mnie usług. Być może ja lub ktoś z mojego Zespołu będziemy w stanie Ci pomóc.

Skorzystaj z bazy wiedzy lub moich darmowych materiałów dostępnych na kanale YouTube.

Jak skorzystać z usług?

Część usług jest dostępna bezpośrednio w moim sklepie online.

Pozostałe usługi możesz zamówić pisząc na adres biuro@mikolajmaslinski.pl. Możesz również umówić się na rozmowę wstępną w sprawie usług pod numerem telefonu: +48 729 782 368.