Wprowadzający produkty w opakowaniach - 7 kluczowych obowiązków!
Powrót do listy wpisów

Wprowadzający produkty w opakowaniach a BDO – 7 najważniejszych obowiązków

Wprowadzający produkty w opakowaniach obowiązki prawne BDO

Prowadzisz sklep internetowy, pizzerię lub zakład produkcyjny? Dostarczasz towary, które pakujesz w kartony, owijasz folią stretch lub po prostu wkładasz w koperty? Jeżeli tak, to najprawdopodobniej wprowadzasz produkty w opakowaniach. Poznaj 7 obowiązków, które ma wprowadzający produkty w opakowaniach! 

8 min. czytania  |  stan prawny na 7.08.2020 r. 

Autor: Mikołaj Maśliński

Każdego dnia tysiące przedsiębiorców pakuje produkty w różnego rodzaju opakowania. W dobie pandemii wywołanej COVID-19 obrót produktów w opakowaniach jest jeszcze większy. Częściej zamawiamy żywność na wynos, a sklepy internetowe notują rekordowe wzrosty sprzedaży.

Z dnia na dzień wiele firm uzyskała status prawny podmiotu „wprowadzającego produkty w opakowaniach”. Część firm od lat prowadzi taką działalność, aczkolwiek w ogóle nie jest świadoma swoich obowiązków.  

Przykład 1 – zakład produkcyjny jako wprowadzający produkty w opakowaniach

Pan Hubert prowadzi w Szczecinie małą fabrykę mebli. Produkowane przez niego meble są dowożone bezpośrednio do klientów lub dystrybutorów. W celu zabezpieczenia mebli przed uszkodzeniem Pan Hubert owija meble folią stretch, a także zabezpiecza je kartonem przekładkowym. Meble odbiera firma kurierska, a opakowania zostają u Klienta. Pan Hubert jest wprowadzającym produkty w opakowaniach. W związku z powyższym powinien uzyskać wpis do rejestru BDO w tabeli 4 działu VI BDO.

 

 

Przykład 2 – hurtownia importująca towary jako wprowadzający produkty w opakowaniach

Spółka „Pióro dla Biura” sp. z o.o. prowadzi hurtownie artykułów biurowych. Część asortymentu (np. papier do ksero) importuje z Austrii. Papier ksero przywożony jest ciężarówkami do magazynu spółki, który jest zlokalizowany w Warszawie. Papier ksero jest pakowany przez austriacką firmę do kartonów, następnie układany na paletach, a całość jest owijana folią stretch. Oznacza to, że spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach i w związku z tym jest wprowadzającym produkty w opakowaniach na rynek polski (kartony, palety, folia stretch, które dodaje do produktu austriacka firma).

 

Przykład 3 – sklep internetowy jako wprowadzający produkty w opakowaniach

Ania Nowak prowadzi internetowy sklep z odzieżą na podstawie wpisu do CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza). Ubrania kupuje od polskich dostawców, a następnie sprzedaje na Allegro lub przez własny sklep internetowy. W celu realizacji zamówień pakuje produkty w dodatkowe opakowania zbiorcze (kartony) lub w foliopaki, które otrzymuje od firm kurierskich. Ponieważ Pani Ania „dodaje” do produktów nowe opakowania, należy ją uznać za podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach, który podlega wpisowi do działu VI BDO, tabela IV.

Jeżeli Pani Ania będzie wysyłała produkty w opakowaniach poza granice Polski, to dodatkowo podlega wpisowi w tabeli 5 działu VI BDO.

Szukasz informacji o tym, kto jest wprowadzającym produkty w opakowaniach? Zapisz się do mojego newsletter’a i pobierz darmowy ebook, w którym omawiam to pojęcie.  

Jakie obowiązki ma wprowadzający produkty w opakowaniach?

Każdy wprowadzający produkty w opakowaniach ma szereg obowiązków. Dotyczy to zarówno podmiotów, które wprowadzają kilka kilogramów opakowań w ciągu roku, jak również wielkich zakładów produkcyjnych. Szczegółowe regulacje prawne w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  

Wprowadzanie produktów w opakowaniach obowiązki wprowadzającego

Sankcje  

Niewywiązywanie się z wyżej wymienionych obowiązków jest zagrożone określonymi sankcjami. Przykładowo, brak wpisu w odpowiednim dziale rejestru BDO jest zagrożone karą od 5 tys. do nawet miliona złotych. Kary są przewidziane również za brak składania sprowadzań (kara grzywny do 5 000 zł), a także za brak wniesienia opłaty rocznej (sankcja polegająca na wykreśleniu z BDO).

Dodatkowo, jeżeli nie wywiązujesz się z obowiązku osiągniecia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, to masz obowiązek uiścić „opłatę produktową”. Jest to swoisty podatek środowiskowy za niewykonanie obowiązków w zakresie odzysku opakowań. Niestety, z uwagi na niską świadomość tych obowiązków, wiele firm posiada zaległości w opłatach produktowych na poziomie setek tysięcy, a nawet kilku milionów złotych (sic!).

Poniżej opisałem istotę każdego z tych obowiązków. Kliknij w dany link, aby przejść do właściwej części artykułu. 

#1 Uzyskanie wpisu do BDO przez wprowadzającego produkty w opakowaniach  

Podstawowym obowiązkiem ciążącym na podmiocie wprowadzającym produkty w opakowaniach jest obowiązek wpisu do rejestru BDO. Co ważne, musi być to wpis w tabeli 4 Działu VI BDO.

Kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami na temat BDO, często słyszę takie zdanie: „Panie Mikołaju, my już mamy wszystko ogarnięte. Mamy już wpis do BDO”. Kiedy jednak analizuję zakres wpisu, to często okazuje się, że jest on niekompletny. Innymi słowy, wpis zawiera braki lub co gorsza, jest całkowicie niezgodny ze stanem faktycznym.

Pamiętaj, jeżeli wprowadzasz produkty w opakowaniach, Twoja firma powinna posiadać także wpis w tabeli 4 działu VI rejestru BDO.

Może okazać się, że dodatkowo eksportujesz produkty w opakowaniach (eksport poza UE) lub dokonujesz wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach (eksport w ramach UE). W takiej sytuacji musisz dodatkowo uzyskać wpis w tabeli 5 działu VI BDO. Potencjalnych konfiguracji jest tutaj niezwykle dużo. Wszystko zależy od skali i rodzaju działalności Twojej firmy.

Przykład – wpis do BDO restauracji wprowadzającej produkty w opakowaniach

Pan Adam prowadzi restauracje, w której oferuje dania na wynos lub z dowozem. W przypadku zamówienia dania na wynos pan Adam pakuje dania w opakowania jednorazowe, a te dodatkowo – w reklamówkę. Co więcej, oprócz resztek jedzenia w restauracji powstają takie odpady, jak świetlówki z sali restauracyjnej, zużyta frytura, przeterminowane produkty spożywcze. Pan Adam powinien uzyskać wpis do Rejestru-BDO:

 • w dziale VI, tabela 4 jako wprowadzający produkty w opakowaniach (tabela 4),
 • w dziale VI tabela 7 jako jednostka handlu oferująca torby z tworzywa sztucznego (tabela 7), objęte opłatą recyklingową.

Dodatkowo Pan Adam może być uznany za wytwórcę odpadów. Niemniej jednak zależy to od rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. W takiej sytuacji będzie podlegał pod wpis do rejestru BDO w Dziale XII BDO.

Jak widzisz, w zależności od skali działalności czy procesów organizacyjnych dany przedsiębiorca może podlegać wpisowi do rejestru BDO w wielu działach. Jeżeli zatem uznasz, że powinieneś dodatkowo uzyskać wpis w dziale VI BDO, to należy w tym celu złożyć stosowny wniosek aktualizacyjny. Co istotne, od 1 stycznia 2020 r. wpis do rejestru BDO odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem strony https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

Więcej na temat wniosków rejestracyjnych oraz wniosków aktualizacyjnych znajdziesz w moim kursie: Ewidencja odpadów w BDO.

#2 Prowadzenie ewidencji o masie wprowadzonych na rynek opakowań  

Wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzić ewidencję opakowań. Wynika to bezpośrednio z art. 22 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z tym przepisem „wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję w postaci papierowej albo elektronicznej, obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.”

Co ważne, informacje zawarte w ewidencji należy przechowywać przez 5 lat.

Wbrew pozorom jest to bardzo ważny obowiązek. Należy bowiem zauważyć, że w toku kontroli weryfikacji podlega przede wszystkim ewidencja odpadów. Wynika to z faktu, że od masy wprowadzanych opakowań zależy zakres obowiązków wprowadzającego produkty w opakowaniach.

#3 Obowiązek osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 

Wprowadzający produkty w opakowaniach ma przede wszystkim obowiązek zapewnienia odzysku odpadów opakowaniowych. Kwestię tę reguluje art. 17 ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z tym przepisem „wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty (…)”. Niewywiązanie się z tego obowiązku jest zagrożone uiszczeniem opłaty produktowej.

Zwróć uwagę, że powyższy obowiązek może być wykonywany:

 • samodzielnie albo,
 • za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

W praktyce niewiele podmiotów decyduje się realizować ww. obowiązek samodzielnie. W przypadku większych podmiotów preferowanym rozwiązaniem jest wykonywanie obowiązku za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Koszt przejęcia takiego obowiązku przez organizację odzysku opakowań zaczyna się od około 1 000 zł netto za rok. Wpływ na wysokość opłat udzielanych do organizacji odzysku opakowań ma m.in.:

 • ilość opakowań wprowadzanych na rynek,
 • rodzaje wprowadzanych opakowań,
 • dokładny zakres wpisu do rejestru BDO i związana z tym liczba tabel w sprawozdaniu,
 • charakterystyka składanych sprawozdań.

Oczywiście, wysokość opłat może się różnić w zależności od cennika danej organizacji odzysku opakowań. Podsumowując, przekazanie organizacji odzysku opakowań swoich obowiązków niesie wiele zalet i zwykle jest tańsze niż w przypadku samodzielnej ich realizacji. Co więcej, pozwala to przedsiębiorcy uniknąć płacenia tzw. opłaty produktowej.

Czy zawsze opłaca się przenieść obowiązki na rzecz organizacji odzysku opakowań? 

Nie. Oczywiście, w większości przypadków wychodzi to dość korzystnie. Natomiast trzeba być świadomym, że skorzystanie z usług organizacji odzysku ma sens, jeżeli masa wprowadzanych opakowań przekroczy pewien limit.

Wynika to z faktu, że wprowadzając w ciągu roku opakowania w ilości do 1 tony, można w łatwy sposób uzyskać zwolnienie z obowiązku odzysku opakowań. Wystarczy złożyć wniosek o przyznanie pomocy de minimis.

W przypadku niektórych firm opłacalne może okazać się również samodzielne realizowanie tego obowiązku. Dotyczy to jednak podmiotów, które generują duże ilości odpadów opakowaniowych lub prowadzą ich zbiórkę. produkty (…)”.

Więcej na temat opłaty produktowej znajdziesz w tym artykule.

#4 Składanie rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach 

Zasadniczo roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach należy złożyć do 15 marca. Niemniej jednak, sprawozdanie za 2019 r. składa się wyjątkowo w terminie do 11 września 2020 r.

Co istotne, roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami składa się za pośrednictwem BDO. Oznacza to, że nie ma już możliwości złożenia sprawozdania w formie papierowej.

Sprawozdanie_BDO_uslugi_prawne_mikolaj_maslinski_opak3_opak1_Opak2

 

#5 Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzającego produkty w opakowaniach  

Wskazany obowiązek budzi wśród przedsiębiorców sporą konsternację. Często pytają, „Jak to, mam sam prowadzić kampanie edukacyjne?”. W świetle art. 19 ustawy o gospodarce opakowaniami masz wybór. Mianowicie, możesz zdecydować, czy będziesz realizował ten obowiązek samodzielnie, czy też przez organizację odzysku opakowań.

W przypadku samodzielnej realizacji, wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek przeznaczać równowartość co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym na cele związane z kampaniami edukacyjnymi. Może to zostać zrealizowane na dwa sposoby:

 • poprzez przeznaczenie ww. kwoty na publiczne kampanie edukacyjne.
 • przekazanie ww. kwoty na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa.

Zwolnienie z obowiązku 

Z obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych mogą zwolnić się te podmioty, które w danym roku kalendarzowym wprowadziły do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg. W tym celu należy jednak złożyć wniosek, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce opakowaniami.

#6 Zamieszczanie numeru rejestrowego BDO na dokumentach 

Jako wprowadzający produkty w opakowaniach masz obowiązek zamieszczać swój numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Przykładowo, na fakturach czy paragonach związanych ze sprzedażą produktów w opakowaniach powinien znaleźć się numer rejestrowy BDO Twojej firmy.

Co istotne, brak numeru na dokumentach jest zagrożony administracyjną kara pieniężna w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

#7 Uiszczanie opłaty rocznej za BDO

Last but not least. Na wprowadzających produkty w opakowaniach ciąży obowiązek uiszczenia tzw. opłaty rocznej. Co istotne, nieuiszczenie opłaty rocznej BDO stanowi podstawę do tego, aby wykreślić dany podmiot z rejestru BDO!

Wysokość opłaty rocznej jest taka sama jak wysokość opłaty rejestrowej należnej z tytułu wpisu do rejestru BDO. Jej wysokość określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej. I tak, wysokość stawki opłaty rejestrowej dla:

 • mikroprzedsiębiorców wynosi 100,00 zł;
 • pozostałych przedsiębiorców wynosi 300,00 zł.

Przykłady i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące opłaty rocznej znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Jak widzisz, wprowadzający produkty w opakowaniach ma szereg obowiązków. Wbrew pozorom da się to jednak ogarnąć 🙂

A jak Ty realizujesz te obowiązki? Jaką reprezentujesz branżę? Jakie wprowadzasz opakowania? Napisz o tym w komentarzu, jestem bardzo ciekawy!

Pozdrawiam serdecznie,
Mikołaj

 

Mikołaj Maśliński, Prawnik
Cześć! Nazywam się Mikołaj Maśliński. Być może jestem Twoim nowym prawnikiem! Zajmuję się rozwiązywaniem problemów małych i średnich przedsiębiorców. Doradzam głównie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa ochrony środowiska oraz telemedycyny.

Zobacz także

Chcesz się dowiedzieć więcej o bieżących problemach prawnych przedsiębiorców? Sprawdź moje artykuły.

Komentarze (6 opinie)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jagoda

Dzień dobry , pytanie odnośnie opłat "recylkingowych", "produktowych" 1.Prowadząc wysyłkę produktów- zakupuję na ten cel papier pakowy i folię strecz w ilości nieprzekraczającej tony na rok- jakich opłat należy dokonać ?, do jakiej instytucji? 2.Jak ma wyglądać ewidencja wprowadzanych opakowań? Czy to jakieś osobne druki?. książki? 3.Czy ewidencja ma zawierać opakowania w których produkty kupujemy czyli wprowadzamy ? - czy nalezy ewidencjować opakowania, które kupujemy na potrzeby wysłania produktu do klienta? Dziekuję

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry Jagoda, wszystkie pytania dosłownie w punkt :) Dodam tylko, że dotyczą one opłaty produktowej - opłata recyklingowa dotyczy wydawania reklamówek w sklepie stacjonarnym. A zatem odnoszących się Twoich pytań:

  1. Jeżeli ilość opakowań wprowadzanych na rok nie przekracza 1 tony, to możesz skorzystać z "pomocy de minimis". Aby z niej skorzystać należy wysłać specjalny wniosek i oświadczenia do urzędu marszałkowskiego do 15 marca danego roku. Jeżeli tego nie zrobiłaś, to w takiej sytuacji należy wyliczyć opłatę produktową, a także wysokość należności na publicznej kampanie edukacyjne i wysłać je na właściwe rachunki marszałka województwa. Dodatkowo należy złożyć sprawozdanie. Sprawozdanie za 2019 r. składamy już w systemie BDO.
  3. Co do zasady opakowania, w których wprowadzamy produkty na rynek. W tym zakresie odsyłam do definicji ustawowych zawartych w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przykładowo, jeżeli kupujesz karton i folię stretch, a następnie pakujesz w nie wyprodukowane przez Ciebie produkty lub takie, które pochodzą od innego dostawcy, to odpowiadasz za te "nowe" opakowania. Jeżeli importujesz produkty w opakowaniach, to dodatkowo możesz odpowiadać za te opakowania, które trafiły do Ciebie z zagranicy. Natomiast każdy przypadek należy analizować indywidualnie, bo przepisy są jakie są... Więcej informacji znajdziesz w tym szkoleniu.
Pozdrawiam serdecznie!

natalia

Dzień dobry, mam pytanie prowadzę sklep internetowy z suplementami diety. Paczki pakujemy w karton i papier pakowy a następnie w foliopaki. foli bąbelkowałej używamy bardzo mało. Nurtuje mnie jedno pytanie bo rownież jesteśmy prodycentem suplementów diety które są konfekcjonowane w Polsce do opakowań HDPE. Paczki wysyłamy też do pojedyńczych klientów za granice. Czy wpis do BDO prawidłowo powinien byc: dział VI BDO tab 4, i tab 5 (bo wysyłamy za granice) oraz dział XII bo nabywamy towar za granicą. Czy należy przeliczyć wszystkie plastikowe opakowania wprowadzone do obrotu? czy tylko to w co pakujemy: kartony, folia, taśmy itp... Dodatkowo też sprzedajemy produkty innych firm...czy te produkty w opakowaniach szklanych lub platikowych też jakoś powinnam rozliczyć w BDO? Pogubiłam się już całkowicie Dodatkowo płacimy wspólnocie za wywóz śmieci zmieszanych. Samych odpadów po pakowaniu mamy praktycznie niewiele, ponieważ wszystkiemu staramy sie nadać drugie życie. Dziękuję za odpowiedź

Aga

Dzień dobry, Czy jeśli firma wprowadza na polski rynek produkty w opakowaniach sprowadzonych z UE to musi tworzyć Karty Ewidencji Odpadów czy wystraczy jeśli prowadzi ewidencję wagi opakowań w Excelu?

Ewelina

Witam. Od lutego 2019 prowadzę sklep internetowy. O BDO wiedziałam już wcześniej jednak wprowadzono mnie w błąd iż nie muszę się rejestrować. Zrobiłam to dopiero dzisiaj. Proszę mi powiedzieć jakie muszę złożyć sprawozdania po rejestracji do BDO i do kiedy?Pozdrawiam

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry Ewelina, będzie to sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami. Serdecznie zapraszam na ten webinar po więcej szczegółów :) https://mikolajmaslinski.pl/sklep-internetowy-a-bdo-jak-uniknac-oplat-produktowych-za-opakowania/