Powrót do listy wpisów

Opłata produktowa za opakowania – kogo dotyczy, ile wynosi i jak jej uniknąć?

Opłata produktowa za opakowania - kogo dotyczy, ile wynosi i jak jej uniknąć?

Sprawdź, czy opłata produktowa za opakowania dotyczy Twojej firmy i jak jej uniknąć! We wpisie znajdziesz także gotowy kalkulator pozwalający obliczyć jej wysokość.

8 min. czytania  |  stan prawny na 05.02.2021 r.

Autor: Mikołaj Maśliński

 

Mówi się, że w życiu pewne są dwie rzeczy – śmierć i podatki. Ta zasada nie do końca sprawdza się w przypadku różnego rodzaju opłat związanych z ochroną środowiska. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, mało kto o nich wie. Po drugie, wiele firm jest z nich zwolnionych.

Opłata produktowa za opakowania to właśnie jeden z takich przykładów. Wielu przedsiębiorców słucha o niej z niedowierzaniem: „Co? Moja firma podlega opłacie za opakowania? Przecież ja nie produkuję opakowań! Dlaczego mam za nie odpowiadać?”. Nic bardziej mylnego…

Kto podlega opłacie produktowej?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.)” wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty (…)”.

Wobec powyższego firma wprowadzająca na rynek produkty w opakowaniach ma obowiązek zapewnić odzysk i recykling określonej ilości opakowań. Jeżeli nie osiągnie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, to w takiej sytuacji powinna uiścić opłatę produktową. Stanowi ona zatem rodzaj kary za niewywiązanie się z obowiązku odzysku opakowań, które wprowadziła na rynek wraz ze swoimi produktami.

kalkulator-oplaty-produktowej-pomoc-de-minimis

Przykłady firm podlegających opłacie produktowej

Przykład 1 – firma produkcyjna

Pan Hubert prowadzi w Szczecinie małą fabrykę mebli. Produkowane przez niego meble są dowożone bezpośrednio do klientów lub dystrybutorów. W celu zabezpieczenia mebli przed uszkodzeniem Pan Hubert owija meble folią stretch, a także zabezpiecza je kartonem przekładkowym. Pan Hubert jest wprowadzającym produkty w opakowaniach i jest wpisany do rejestru BDO w dziale Dział VI, tabela IV.

 

Opłata produktowa za opakowania 2019 firma produkcyjna BDO
Opłata produktowa za opakowania – przykład firmy produkcyjnej, która produkowane towary pakuje w opakowania.

 

Przykład 2 – restauracja

Pani Ania prowadzi w Poznaniu restaurację. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Pani Ania oferuje zestawy obiadowe na wynos, które cieszą się dużą popularnością wśród pracowników okolicznych biur. Pani Ania wydaje posiłki w styropianowych opakowaniach. W takiej sytuacji Pani Ania jest wprowadzającym produkty w opakowaniach i jest wpisana do rejestru BDO w dziale VI, tabela IV.

Jak widzisz, wprowadzającym produkty w opakowaniach jest wielu małych i średnich przedsiębiorców! W praktyce mogą być to podmioty prowadzące różnego rodzaju działalność gospodarczą

 • punkty gastronomiczne oferujące żywność na wynos (restauracje, pizzerie itp.);
 • kawiarnie wydające kawę na wynos w papierowych kubeczkach;
 • producenci towarów codziennego użytku, którzy wytworzony produkt pakują do kartonów, worków, owijają folią stretch lub umieszczają na palecie;
 • przedsiębiorcy zajmujący się działalnością konfekcjonowaną;
 • przedsiębiorcy, którzy jako pierwsi wprowadzają na rynek polski produkt w opakowaniu (np. importerzy towarów w opakowaniach);
 • sklepy internetowe, które pakują do wysyłki towar w opakowania zbiorcze.

Podsumowując, jeżeli wprowadzasz produkty w opakowaniach, to powinieneś zapewnić odzysk i recykling odpadów opakowaniowych. Jeżeli nie wywiążesz się z tego obowiązku, wtedy powinieneś uiścić opłatę produktową.

 

Ile w praktyce wynosi opłata produktowa za opakowania?

 Wysokość opłaty produktowej jest uzależniona przede wszystkim od masy opakowań oraz od ich rodzaju.

Przykład

Pan Ilona prowadzi mały zakład produkcyjny. W 2019 r. wprowadziła na rynek 300 opakowań z tworzyw sztucznych (folia stretch i folia bąbelkowa). Ponadto, jej firma wprowadziła na rynek 500 kg papieru i tektury. W 2020 r. Pani Ilona nie prowadziła odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Ponieważ Pani Ilona nie prowadziła recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych w 2020 r. ma obowiązek uiść do 15 marca 2021 r. opłatę produktową. Wysokość tej opłaty wyniesie 1 761 zł. 

Zwróć uwagę, że podstawą do naliczenia wysokości opłat produktowych za 2020 r. jest masa opakowań wprowadzonych z produktami w 2019 r.! 

Chcesz więcej informacji na temat opakowań i BDO? Zobacz mój kurs: Opakowania w BDO – ewidencja opakowań i sprawozdawczość!

Ewidencja opakowań w BDO sprawozdania OPAK szkolenie online

 

Opłata produktowa za opakowania – jak ją wyliczyć?

Zasady wyliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Choć nie jest to fizyka kwantowa, to jednak rozgryzienie tych wzorów zajmuje sporo czasu. Dlatego z myślą o osobach „energooszczędnych” postanowiłem przygotować gotowy kalkulator w Excelu 🙂

Przygotowany przeze mnie kalkulator uwzględnia aktualne stawki opłat (tzn. stawki opłat za 202o r.). Co istotne, został on przygotowany z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy nie prowadzili recyklingu i odzysku opakowań w 2020 r. i którzy wprowadzają opakowania inne niż niebezpiecznie. Jeżeli należysz do tej grupy przedsiębiorców, to na pewno zyskasz dzięki temu kalkulatorowi sporo czasu!

Zanim jednak przejdziesz do kalkulatora jeszcze chwilę poczekaj… Być może okaże się, że Twoja firma jest zwolniona z opłaty produktowej!

Kto może być z zwolniony z opłaty produktowej?  

Ustawodawca zwalnia z  tej opłaty podmioty wprowadzające niewielkie ilości opakowań (do 1 tony w ciągu roku). Powyższą kwestię reguluje art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

„Przepisów ustawy w zakresie:

1) uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych,

2) obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 19 ust. 1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

– nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1.”

 

Jak skorzystać ze zwolnienia z opłaty produktowej?  

W celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć specjalny wniosek wraz z oświadczeniami i innymi dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej do właściwego miejscowo marszałka województwa. Ten obowiązek wynika bezpośrednio z art. 7 ust. 1 ustawy. 

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

„Przepis art. 6 ust. 3 ma zastosowanie, jeżeli:

1) przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

a) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362),

b) informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w lit. a;

2) spełnione są dla przedsiębiorcy warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.”

Jak zatem widzisz, w relatywnie prosty sposób możesz zostać zwolniony z szeregu obowiązków! Pamiętaj jednak: opłata produktowa może być zniesiona za dany rok kalendarzowy, o ile złożysz stosowny zestaw dokumentów.

Do kiedy należy złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty produktowej?

Termin na złożenie wniosku upływa z dniem 15 marca. W przypadku, jeżeli przedsiębiorca nie złoży w tym terminie wniosku, to utraci prawo do skorzystania ze zwolnienia.

Udzielenie zwolnienia jest równoznaczne z przyznaniem tzw. pomocy de minimis. Jest to forma finansowego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców. Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu na handel między Państwami Członkowskimi.

W praktyce oznacza to, że z pomocy de minimis mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli maksymalnej kwoty pomocy, jakie państwo może udzielić jednemu przedsiębiorcy. Aktualnie w ramach tej pomocy przedsiębiorca może uzyskać w okresie 3 lat nie więcej niż równowartość:

 • 200 tys. euro brutto
 • 100 tys. euro brutto (jeśli twoja firma zajmuje się transportem drogowym towarów)

Inne progi dotyczą produkcji rolnej i sektora rybołówstwa.

Jak wyliczyć pomoc de minimis z tytułu zwolnienia z opłaty produktowej?

Wyliczenie opłaty produktowej następuje na odrębnych zasadach niż w przypadku pomocy de minimis. Wynika to z faktu, że na potrzeby wyliczenia pomocy de minimis stosuje się najwyższą możliwą stawkę za 1 kg opakowań, bez względu na ich rodzaj (4,50 zł za 1 kg). Z kolei w przypadku obliczania opłaty produktowej stosuje się stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. z 2014 r. poz. 1972). W tym wypadku stawki są uzależnione od rodzaju opakowań. Przykładowo, dla papieru i tektury stawka opłaty produktowej wynosi zaledwie 0,70 zł.

Porównanie wysokości opłaty produktowej i pomocy de minimis dla takiej samej ilości opakowań przedstawia poniższa tabela:

oplata-produktowa-za-opakowania-2020-pomoc-de-minimis.png

Wobec powyższego przedsiębiorca powinien sam ocenić, co w danym przypadku będzie dla niego korzystniejsze, tj. czy będzie to składanie wniosku czy po prostu uiszczenie opłaty produktowej. W zależności bowiem od sytuacji firmy czasem rozwiązaniem korzystniejszym może być po prostu uiszczenie opłaty produktowej, w szczególności, jeżeli kwota opłaty produktowej nie jest zbyt wygórowana.

Jak wyliczyć wysokość pomocy de minimis lub opłatę produktową?

Powyższą kwestię również reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wróćmy zatem do kalkulatora. Poniżej zamieściłem ramkę, dzięki której możesz zapisać się do newslettera, a w odpowiedzi dostaniesz link do kalkulatorów, które umożliwiają wyliczenie:

 • wartości pomocy de minimis za 2020 r. oraz
 • opłaty produktowej dla wprowadzających opakowania, którzy nie prowadzili recyklingu lub odzysku opakowań w 2020 r.

Przygotowane wzory wzory zostały stworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach, którzy wprowadzają na rynek podstawowe opakowania takie jak folia stretch, pudełka kartonowe, butelki, słoiki, folię bąbelkową, puszki itp. Przygotowane wzory nie obejmują natomiast kalkulacji dla opakowań wielometariałowych oraz opakowań środków niebezpiecznych. W planach mam jednak uzupełnienie tych wzorów. Zapisując się do newslettera, na pewno się o tym dowiesz 🙂 kalkulator-oplaty-produktowej-pomoc-de-minimis

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać pomoc de minimis?

Przedsiębiorca, który chce uzyskać zwolnienie z opłaty produktowej powinien przede wszystkim złożyć wniosek o udzielenie pomocy de minimis z tytułu zwolnienia z opłaty produktowej. Powyższy wniosek składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio przedsiębiorcy.

Ponadto, do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 Do wniosku polecam również dołączyć informację o masie opakowań wprowadzonych na rynek krajowy wraz z wyliczeniem wnioskowanej pomocy.

Wzory dokumentów

Wzory wszystkich ww. dokumentów możesz znaleźć m.in. na stronach urzędów marszałkowskich. Niestety, pierwszy kontakt ze wzorami może być dość trudny. Wiele osób nie wie jak poradzić sobie ze wzorami, w szczególności z formularzem ubiegania o pomoc de minimis. W rezultacie rezygnuj z ubiegania się pomoc de minimis…

Dlatego opracowałem własne wzory wraz z praktycznymi wyjaśnieniami! Jeżeli jesteś nimi zainteresowany, to serdecznie zapraszam do udziału w kursie Opakowania w BDO! W kursie wyjaśniam krok po kroku:

 • jak wyliczyć wysokość pomocy de minimis
 • w jaki sposób przygotować wnioski,
 • jak wypełnić formularz pomocy de minimis.  

BDO a sprawozdania za wprowadzone opakowania

Na koniec chciałbym Ci przypomnieć jeszcze jedną ważną rzecz. Skorzystanie z pomocy de minimis nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku złożenia do marszałka województwa rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy o odpadach.

Co istotne, sprawozdanie za 2020 r. należy złożyć do 15 marca 2021 r. poprzez system BDO.

Instrukcje jak złożyć sprawozdanie w przypadku pomocy de minimis znajdziesz również w moim kursie online: Opakowania w BDO 🙂 

 

Mam nadzieję, że ten artykuł chociaż trochę wyjaśnił Ci meandry opłaty produktowej. Chętnie przeczytam w komentarzach co myślisz o tym artykule i czy te treści są Twoim zdaniem wartościowe.

Tyle na dzisiaj ?

Pozdrawiam serdecznie,

Mikołaj

Mikołaj Maśliński, Prawnik
Cześć! Nazywam się Mikołaj Maśliński. Być może jestem Twoim nowym prawnikiem! Zajmuję się rozwiązywaniem problemów małych i średnich przedsiębiorców. Doradzam głównie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa ochrony środowiska oraz telemedycyny.

Komentarze (54 opinie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemek

Sprawa z BDO i tak jest jedną wielką zagadką, przynajmniej dla jednoosobowych działalności. Deadline był do końca grudnia. Co jeśli według ankiety na mos.gov.pl przedsiębiorca nie dokonał wpisu do BDO a w trakcie roku chce poszerzyć działalność?

Mikołaj Maśliński

Na takie pytania nie ma łatwych odpowiedzi. Niestety, już posypały się pierwsze kary za brak wpisu do BDO. Taką informację mam bezpośrednio od Rzecznika MŚP. Również Portal Komunalny podaje, że sypią się kary. Podobno WIOŚ-e nałożyły dokładnie 283 kary administracyjne pieniężne za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, przy czym 51 z nich nałożono w okresie od 1 stycznia 2020 r. Najwyższa z wymierzonych kar wyniosła 20 tys. zł (więcej https://portalkomunalny.pl/ukarani-za-brak-bdo-kwoty-kar-siegaja-kilkudziesieciu-tysiecy-zlotych-401218/). W związku z powyższym rekomenduje jak najszybciej dokonać wpisu do rejestru BDO jeżeli na Pana firmie ciąży taki obowiązek. Póki co wydane kary dotyczą promila przedsiębiorców, natomiast nie ma co czekać. Swoją drogą, planuję przygotować kurs on-line, w którym będę wyjaśniał prawne i techniczne szczegóły dotyczące funkcjonowania BDO.

Przemek

dziękuję za odpowiedź:) Czy mógłbym odezwać się do Pana e-mailowo i opisać moją sytuację? pozdrawiam, Przemek

Mikołaj Maśliński

Jasne, mam co prawdę kilka spraw teraz na tapecie, ale na początku tygodnia na pewno postaram się pomóc :)

Cezar

Tekst bardzo pomocny :) Zahaczając o temat dot. rejestracji w BDO - co jeśli wniosek o wpis złożyłem na przełomie grudzień 2019-styczeń 2020 i do tej pory nie otrzymałem żadnej odpowiedzi? Dla mnie to całe BDO jest tak zawiłe przez te wszystkie wykluczenia, wyjątki itp. oraz odnośniki i odnośniki do odnośników, że nie do końca jestem przekonany o powinności rejestracji. Ostatecznie wniosek złożyłem, a tu żadnej odpowiedzi - ani na tak, ani na nie. Wprowadzam do obrotu produkty w opakowaniach (ilości znikome, bo max kilka kg rocznie). Teraz walczę ze sprawozdaniami i już wiem, że na pomoc de minimis dopiero od przyszłego roku się załapię, bo już mi termin mija w tym roku :/ Nadal nie wiem co z tym nieszczęsnym rejestrem i numerem, skoro odpowiedzi nie mam a dodzwonić się do urzędu do tej pory mi się nie udało :/

Mikołaj Maśliński

Cieszę się, że tekst jest przydatny :) Co do Pana wniosku o wpis do BDO: urzędy marszałkowskie są zawalone wnioskami i mają ogromne opóźnienia. W samym Poznaniu liczba wniosków o wpis do BDO podobno wynosiła na przełomie lutego / marca ok. 40 000 wniosków! Proszę cierpliwie czekać, ewentualnie może Pan wnieść ponaglenie w trybie KPA. Jeżeli chodzi o termin, to jeszcze ma Pan czas jutro, żeby złożyć wniosek! Zgodnie z art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.. Oznacza to, że w tym roku termin upływa dopiero w poniedziałek 16 marca! Proszę również pamiętać, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; Jeżeli zdecyduje się Pan na list, to koniecznie proszę wysłać listem poleconym i zachować kopię pism i dowód nadania :).

adam

czy aby skorzystać z pomocy de minimis to łączna ilość wprowadzonych opakowań musi być mniejsza niż 1 tona czy dla każdego rodzaju nie więcej niż 1 tona? np wprowadzam 800 kg folii i 500 kg kartonu.

Mikołaj Maśliński

Art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest jednoznaczny - zwolnienie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg. W opisanej sytuacji nie łapie się Pan na zwolnienie...

Ewa

Szkoda, że wcześniej nie natrafiłam na ten artykuł. Bardzo mi pomógł i dziękuję za kalkulator!

Michel

Do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami a do kiedy trzeba wykonać opłatę produktywną ? oraz abonament czy jak to tam się nazywa trzeba opłacać co rok ?

Mikołaj Maśliński

Dziękuję za to pytanie! Opłatę produktową należało uiścić do 15 marca. Jeżeli chodzi o opłatę roczną (abonament), to termin jest do końca lutego. Więcej na ten temat piszę w tym artykule: https://mikolajmaslinski.pl/jak-uniknac-wykreslenia-z-bdo-czyli-oplata-roczna-w-2020-r/

Arthur

Prowadzę sklep pakuję towar do woreczków foliowych jak i kartonów i sprzedaje go, jak również wysyłam przez internet. Jakie mam obowiązki względem BDO?

Mikołaj Maśliński

Z tego co Pan piszę to wygląda mi to na wprowadzanie produktów w opakowaniach (przepakowywanie towarów do woreczków foliowych / kartonów). Natomiast trzeba zadać jeszcze kilka pytań: jakie są to towary? Czy sprowadza pan je z zagranicy czy kupuje w Polsce lub sam produkuje? Czy wytwarza Pan odpady i ile? Czy prowadzi Pan również sklep stacjonarny, w którym wydaje Pan towar w tzw. reklamówkach? Polecam na początek webinar pt. sklep internetowy a BDO: https://mikolajmaslinski.pl/produkt/sklepy-internetowe-a-bdo-mini-kurs/. Webinar jest aktualnie w promocji (47 zł brutto). Znajdzie Pan w nim informacje o obowiązkach podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach, jak je wykonać oraz wzory dokumentów (np. obowiązkowej ewidencji opakowań, w których zostały wprowadzone produkty).

Milena

Jeżeli firma wprowadza produkty w opakowaniach poniżej jednej tony to jest zwolniona z opłaty? czy musi się starać o pomoc de de minimis żeby jej uniknąć?

Mikołaj Maśliński

Bardzo dobre pytanie! Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłaty jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy de minimis. Niezłożenie tego wniosku do 15 marca uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Przykładowo, jeżeli firma wprowadzała produkty w opakowaniach w 2019 r. i nie złożyła wniosku do 15 marca 2020 r. (w tym roku wyjątkowo do 16 marca, ponieważ termin przypadał w niedzielę), to ma obowiązek uiścić opłatę rejestrową. Jednocześnie przypominam, że skorzystanie z pomocy de minimis nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania! Jeżeli szukasz więcej informacji albo chcesz wzory dokumentów, to polecam to szkolenie, w którym mówię o szczegółach dotyczących wprowadzania produktów w opakowaniach: https://mikolajmaslinski.pl/produkt/sklepy-internetowe-a-bdo-mini-kurs/

Joanna

Co zrobić, jeśli samodzielnie złożyłam już sprawozdanie jako podmiot wprowadzający opakowania na rynek i już otrzymałam poświadczenie złożenia wniosku, a teraz po przeczytaniu Pana artykułów wydaje mi się , że zakres sprawozdania chyba powinien być szerszy. Jestem jednoosobową działalnością, w ub. roku zdarzyło mi się zlecenie, w którym wykonałam ozdobne opakowania z tektury, z tego zakresu złożyłam sprawozdanie. Okazuje się wg. Pana artykułu, że ewidencji podlegają też opakowania z wysyłki towaru do klientów, ale ja z takich wysyłek nigdy nie prowadziłam ewidencji, co w takim przypadku? I co z wysyłkami, gdzie od podwykonawcy idzie bezpośrednio wysyłka do klienta i to on pakuje towar -ja tylko fakturuję zlecenie, kto ma prowadzić z tego ewidencję, a potem sprawozdanie?

Mikołaj Maśliński

Pani Joanno, pierwsza kwestia to określenie dokładnego zakresu Pani działalności. Z tego co Pani pisze wnioskuję, że prowadzi Pani działalność objętą ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wymaga wpisu do BDO w Dziale VI - Tabela 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz Tabela 5. Wprowadzający opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach. Co do wprowadzania produktów w opakowaniach, to polecam ten artykuł: https://mikolajmaslinski.pl/wprowadzajacy-produkty-w-opakowaniach-a-bdo-7-najwazniejszych-obowiazkow/. Co do reszty pytania, obawiam się, że musielibyśmy porozmawiać, żebym mógł Pani pomóc...

Karolina

Dzień dobry. Czy do obliczenia opłaty produktowej za rok 2019 należy wziąć ilości wprowadzonych opakowań z roku 2018? Czy dotyczy to tylko kampanii edukacyjnych?

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry, dziękuję za to pytanie! Do wyliczenia opłaty produktowej za 2019 r. bierzemy dane za 2018 r. Chyba, że rozpoczęliśmy działalność w 2019 r., to wtedy opłatę produktową liczymy na podstawie danych z 2019 r. To wynika z art. 20 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami: "Wprowadzający produkty w opakowaniach, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach danego rodzaju, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za dany rok w stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku". Jeżeli chodzi o kampanie edukacyjne, to do wyliczenia opłaty również bierzemy dane za rok poprzedni względem roku objętego sprawozdaniem. Tutaj natomiast ustawodawca nie określił co w przypadku gdy zaczynamy działalność gospodarczą. Rezultat jest taki, że za pierwszy rok działalności gospodarczej nie ponosi się opłaty za publiczne kampanie edukacyjne, ponieważ "nie mamy" roku bazowego do jej wyliczenia.

Karolina

Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź. Czyli: w roku 2020 składamy sprawozdanie za rok 2019, biorąc ilości opakowań wprowadzone w roku 2018? Kocham nasze prawo!

Katarzyna

Nie - dzisiaj (dnia 11 września) mija dzień w którym należy złożyć sprawozdanie za rok 2019 - ALE wypełniając to sprawozdanie bierzemy pod uwagę ilości odpadów za rok 2019 - a nie za rok 2018… Nigdzie nie znalazłam informacji, aby rozliczając się za rok 2019 należało wpisać dane z roku 2018… Chyba, że jest inaczej… Panie Mikołaju?

Mikołaj Maśliński

Pani Katarzyno! Pytanie w punkt - nie ukrywam, że przepisy w tym zakresie są niestety totalnie zagmatwane :( Potwierdzam natomiast: w mojej ocenie , dane do wyliczenia opłaty produktowej za 2019 r. bierzemy bierzemy CO DO ZASADY za 2018 r. Dotyczy to sytuacji gdy prowadziliśmy już działalność tego typu w 2018 r.. Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy o gospodarce opakowaniami. Proszę przeanalizować ten wzór, który w podstawowej masie odsyła do art. 20 ust. 2 i art. 20 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami. Zgodnie z pierwszym z tych przepisów "poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym." Z kolei art. 20 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że "wprowadzający produkty w opakowaniach, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach danego rodzaju, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za dany rok w stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku.". W rezultacie do wyliczenia opłaty produktowej potrzebujemy danych za 2018 i 2019 r. Wynika to z faktu, że masa odpadów z 2018 r. określa nam nasze obowiązki z w kolejnym roku w zakresie obowiązków związanych z ich odzyskiem i recyklingiem. Dzięki temu przedsiębiorca wie, że w 2018 r. wprowadził X opakowań, to musi w 2019 r. podać recyklingowi / odzyskowi Y opakowań. Jak tego nie zrobi, to płaci opłatę produktową jako formę "kary". W mojej ocenie, którą zresztą potwierdzają interpretacje urzędów marszałkowskich, jeżeli nie prowadziliśmy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, to wtedy podstawę wyliczenia naszej opłaty stanowią dane za 2018 r. Proszę przyjrzeć się również poszczególnym częścią sprawozdania w BDO, w których mojej ocenie potwierdza to logika poszczególnych części sprawozdania. Wzór, który udostępniam dotyczy właśnie takich prostych stanów faktycznych, gdzie firma NIE PROWADZIŁA odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, czyli nie ma "dokumentów potwierdzających recykling" lub "dokumentów potwierdzających odzysk". Nie wiem czy Cię przekonałem, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że ktokolwiek się zabiera za opłaty produktowe za opakowania, to ma z tym problem...

Karol

dzień dobry, jestem pośrednikiem w sprzedaży, czy folię stretch którą kupuję od producenta i sprzedaję do hurtowni z artykułami spożywczymi którą to oni używają do pakowania palet muszę uwzględnić w sprawozdaniu BDO? nie wiem gdzie a niestety urząd jak to urząd - jeden nie wie, drugi ma wyłaczony telefon a w trzecim Pani jest na urlopie :/

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry Panie Karolu, pytanie skąd jest producent? Jeżeli z Polski, to w mojej ocenie tego rodzaju opakowanie nie będzie podlegało sprawozdaniu. W tej sytuacji nie jest Pan wytwórcą tych opakowań, nie wprowadza Pan ich również na rynek Polski. W takiej sytuacji jest to dla Pana po prostu towar handlowy. Inaczej będzie wyglądała sytuacja gdyby Pan nabywał to opakowania za granicą. Oczywiście, jeżeli Pan te opakowania magazynuje u siebie, a następnie wkłada je do nowych kartonów i wysyła do Klientów, to dodatkowo będzie to wprowadzanie produktów w opakowaniach. Gdyby Pan miał więcej pytań, to polecam indywidualne konsultacje.

Aldona

Dzień dobry .W ubiegłym roku do mojej działalności gastronomicznej dodałam catering .Wprowadzam wiec nowe produkty w opakowaniach :) ,mam tego zaledwie 300 kg ale nie złożyłam żadnego wniosku o zwolnienie z opłat . W grudniu otrzymałam numer BDO , czy mogę skorzystać z jakiegoś zwolnienia z opłat ? Czy to prawda ze trzeba wpłacić 2% od wartości produktów netto dla urzędu marszałkowskiego ?

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry, niestety nie ma Pani już możliwości skorzystać ze zwolnienia w ramach pomocy de minimis za 2019 r. i lata poprzednie :( czas na złożenie wniosków de minimis jest do 15 marca w sprawie roku poprzedniego (np. ubiegając się o pomoc za 2018 r. należało złożyć wniosek do 15 marca 2019 r. itd.). Potwierdzam również, że wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek rozliczać się z publicznych kampanii edukacyjnych. Jednym ze sposobów rozliczenia jest przekazanie 2% wartości netto wprowadzonych opakowań na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Więcej na ten temat znajdzie Pani w tym artykule: https://mikolajmaslinski.pl/wprowadzajacy-produkty-w-opakowaniach-a-bdo-7-najwazniejszych-obowiazkow/

Wiesław

Sklep 60m2 zarejestrowany w BDO bo sprzedaje woreczki foliowe a czy obowiązuje mnie opłata produktowa za papier w które pakujemy wędliny ?

Mikołaj Maśliński

Zgodnie z art. 8 pkt 23 lit. c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym, wprowadzającym produkty w opakowaniach jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności: (...) prowadzący:

  – jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
  – więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.
Zgodnie z powyższym Pana sklep nie będzie wprowadzającym produkty w opakowaniach.

Dorota DŁUGAJCZYK

Czy zatem dobrze rozumuję, przez analogię? Prowadzę pracownię trotów artystycznych powierzchnia 24,5m2. Pracuję na zamówenie - brak sprzedaży bieżacej. Wydaje ok 50 tortów miesięcznie - każdy ma podkład i karton. Czy jestem wprowadzającym produkty w opakowaniach na rynek czy nie? czy mam składać sprawozdania czy nie? Czy mam prowadzić rejestr czy nie? Bedę wdzięczna za odpwiedź. Pozdrawiam, Dorota Długajczyk

Ewa

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o pomoc. Firma jednoosobowa - serwis wózków widłowych. Wpis do BDO uzyskany. Oprócz wytwarzania odpadów związanych z serwisem, sprowadzane są z zagranicy filterki w kartonikach (łącznie rocznie ok. 4 kg kartonu). Te filterki są wykorzystywane podczas serwisu, więc nie są dalej pakowane i sprzedawane. W BDO wpis mamy jako wytwórca odpadów i wprowadzający produkty w opakowaniach. Nadmieniam, że nie wystąpiliśmy o pomoc de minimis. Zrobiliśmy opłatę produktową w marcu br.Jakie mamy jeszcze obowiązki dot. ochrony środowiska. Kampanie edukacyjne? Oplata za nie? Jak ją obliczyć, jeśli pierwszy raz sprowadziliśmy te filterki z zagranicy w 2019 r.

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry Pani Ewo, szczerze polecam ten artykuł: https://mikolajmaslinski.pl/wprowadzajacy-produkty-w-opakowaniach-a-bdo-7-najwazniejszych-obowiazkow/. Tam są opisane obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach.

Jacek

Witam a jak wygląda sytuacja z pizza(opakowania) bo jedni piszą że trzeba się rejestrować a inni że nie

Mikołaj Maśliński

W mojej ocenie jest to wprowadzanie produktów w opakowaniach. Potwierdzają to ostatnie wezwania do składania zeległych sprawozdań w gastronomii (dostałem takie sygnały od osób z Województwa Małopolskiego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Więcej informacji na ten temat znajdzie Pan tutaj: https://mikolajmaslinski.pl/wprowadzajacy-produkty-w-opakowaniach-a-bdo-7-najwazniejszych-obowiazkow/

Marlena

Jak rozliczyć jednorazowe opakowania dań w restauracji, które klient po spożyciu pozostawia w lokalu gastronomicznym?

Iza

A czy firmy zagraniczne nie mające działalności w Polsce wprowadzajace opakowania powinny płacić opłatę produktową i składać sprawozdanie? Pytanie od naszego dostawcy opakowań.

Helena

Dzień Dobry, otworzyłam sklep internetowy w którym będę wysyłała tzn pakowała dodatkowo towar od polskich producentów w kartony, folie Chce złożyć wniosek do BDO jako wprowadzająca produkty w opakowaniach Tabela 4. Chce dokonywać opłaty produktowej gdyż będą to niewielkie ilości.. niestety we wniosku nie mam nigdzie takiej opcji... jest tabela z rodzajem opakowań i informacja o sposobie odzysku... można zaznaczyć samodzielnie lub za pomocą organizacji odzysku.. Proszę o pomoc co mam zaznaczyć...

Michał

Czy "Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów" zwalnia z obowiązku rejestrowania się w BDO i składnia sprawozdań podmioty które importują i nabywają na rynku wewnątrzwspólnowym produkty w opakowaniach jeśli ilości wagowe opakowań są mniejsze niż wskazane w tym Rozporządzeniu? W sensie - czy z tego rozporządzenia mogą skorzystać "mali" importerzy którzy nie przekraczają wag wskazanych w rozporządzeniu?

PAWEŁ

JESTEM PRODUCENTEM ZAKWASU NA ŻUREK W SZKLANYM OPAKOWANIU, TO ZNACZY ZE MAM UISCIC OPŁATE PRODUKTOWA OD WPROWADZONEGO SZKŁA NA RYNEK ?

Mikołaj Maśliński

Paweł, zdecydowanie TAK! 2 tygodnie temu przygotowywałem wniosek o umorzenie zaległych opłat produktowych za opakowania dla producenta barszczu i żurku, gdzie łączna wartość zaległych opłat produktowych wraz z odsetkami wynosiła prawie 350 tys. zł. Radzę zainteresować się tematem.

Wiktor

Witam, Proszę o informacje, bo tego nie ogarniam. Po co do wyliczenia opłaty produktowej za rok 2020 potrzebuję dane za rok 2019? Np. jeśli w wyniku prowadzonej przeze mnie działalności gastronomicznej wpuściłem na rynek 1000 opakowań po 150g (1000x150=150 000g = 150kg), to czy nie wystarczy tego pomnożyć przez 0,7zł/kg (kwota z tabeli), co dało by kwotę 105zł?

Mikołaj Maśliński

Witam Wiktor! To wynika z tego, że rok poprzedni (czyli np. 2019 r.) określa nam masę opakowań jaką mamy odzyskać w kolejnym roku (np. w 2020 r.). Dlatego ustalamy wartość opłaty produktowej wobec roku wstecz, a nie wobec bieżącego roku. Dzięki temu przedsiębiorca wie ile ma odzyskać odpadów opakowaniowych w kolejnym roku. Inaczej to wygląda w przypadku pomocy de minimis. Wyliczamy ją na podstawie danych za bieżący rok. Taka funkcjonuje praktyka i tego wymagają urzędy marszałkowskie. W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu z właściwym miejscowo urzędem marszałkowskim.

Aleksandra

Witam, Czy szkolenie zawiera informacje i kalkulatory dla wprowadzających produkty w opakowaniach a zarazem prowadzących recykling tych odpadów? Liczę na odpowiedź

Mikołaj Maśliński

Dziękuję Aleksandra za to pytanie! Szkolenie zawiera informacje dla firm prowadzących recykling i na pewno będzie bardzo przydatne, natomiast nie zawiera kalkulatorów dla tego typu firm. Wynika to z tego, że na ten moment stanowi to margines moich Klientów. W takiej sytuacji rekomenduję udział w kursie Premium, gdzie mogę uzupełnić te informacje podczas konsultacji :)

Piotr

Dlaczego opłata zwolnienia de minimis to 5902 skoro opłata wynosi 4,5 zł bez względu na rodzaj opakowań. 300 kg folia 500 kg papier "na potrzeby wyliczenia pomocy de minimis stosuje się najwyższą możliwą stawkę za 1 kg opakowań, bez względu na ich rodzaj (4,50 zł za 1 kg)"

Mikołaj Maśliński

Piotr, wzór na wyliczenie opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy. Dodatkowo należy uwzględnić przepisy ustawy. Niestety nie jest to prosta operacja mnożenia... Gdybyś był zainteresowany szczegółami to odsyłam bezpośrednio do ustawy oraz rozporządzeń albo do mojego kursu :) https://mikolajmaslinski.pl/produkt/ewidencja-opakowan-i-sprawozdawczosc-w-bdo-szkolenie-ze-wzorami-dokumentow-i-kalkulatorem-oplaty-produktowej-przedsprzedaz/

Monika

W końcu ktoś napisał po Polsku i na temat. Dziękuję za ten artykuł, dużo wyjaśnia. Przynajmniej wiadomo, o co powinno się zapytać. Składając wniosek aktualizacyjny w BDO chcą wskazania firmy która zajmie się odzyskiem wprowadzanych opakowań, zastanawiam się, czy mogę zdeklarować się, że chce uiszczać opłatę produktową zamiast zawierania umowy z jakimś przedsiębiorstwem odzysku?

Mikołaj Maśliński

Dzięki za miłe słowa! Jeżeli chcesz płacić opłatę produktową lub ewentualnie ubiegać się o zwolnienie z opłat (poniżej 1 tony), to wtedy zaznacz we wniosku rejestracyjnym przy danym rodzaju opakowania, że obowiązek jest realizowany "samodzielnie" :) Pozdrawiam serdecznie!

Agnieszka

Witam, kontaktowała się ze mną Pani z UM odnośnie błędnego sprawozdania za 2019 r, w związku z czym mam pytanie: jesteśmy sklepem internetowym (sprzedajemy meble biurowe), ale też kupujemy karton do pakowania tych mebli i przekazujemy go producentowi, który pakuje te meble i my zlecamy wysyłkę (na zasadach dropshippingu). Czy my "wprowadzamy produkt w opakowaniach"? Faktury za kartony mamy my, nie producent. Dodatkowo Pani z UM powiedziała, że te sprawozdania powinniśmy robić już od dawna (5 lat wstecz się liczy), czyli powinnam złożyć jeszcze zaległe za lata 2015-2018... plus opłacić zaległą opłatę wraz z odsetkami, która jest "kosmiczna". Uprzejmie proszę o interpretację, bo może coś uda się jeszcze z tym zrobić?

Kasia

Dzień dobry! Bardzo przystępna forma przekazania tak trudnych informacji :) Chciałabym zapytać czy jako firma produkująca okucia metalowe, które są następnie pakowane w kartony jako opakowania zbiorcze, trafiające do producenta mebli jesteśmy objęci tą opłatą? Nie są to opakowania, które trafiają do indywidulanych klientów.

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry Kasia! Dziękuję za miłe słowa!
Co do Twojego pytania, to na dzień dzisiejszy nie ma to znaczenia.. Innymi słowy, zarówno firmy produkujące "półprodukty", jak również towary końcowe (dla konsumentów) mogą posiadać status wprowadzającego produkty w opakowaniach jeżeli spełniają przesłanki wskazane w ustawie.
Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby Twoja firma produkowała cały produkt na zlecenie i pod oznaczeniem zamawiającego. Przykładowo, wy jako firma Meble Kasi sp. z o.o. produkujecie finalne meble na zlecenie Dużej Marki Meblowej sp. z o.o., które następnie ta firma będzie sprzedawała pod swoim oznaczeniem. Warto natomiast w tego typu sytuacjach ustalić czy zamawiający zna swoje obowiązki i czy rozlicza te opakowania.
Mam nadzieję, że te wyjaśnienia będą pomocne :)

Kasia

Panie Mikołaju, aby doprecyzować: jeśli firma nie znakuje produkowanych przez siebie elementów, kartony służą jedynie do transportu detali do klienta, które następnie montuje je w swoich wyrobach to taki przedsiębiorca nie spełnia kryteriów zawartych w ustawie przy definicji "wprowadzający produkty w opakowaniach" (pakuje swoje wyroby do dalszego przetworzenia bez zastosowania logo czy innego oznaczenia) - czy mam rację?

Mikołaj Maśliński

Niestety, w takiej sytuacji nie ma Pani racji. Proszę zwrócić uwagę, że firma w podanym przykładzie oferuje produkt finalny w postaci "elementów", które następnie ktoś używa do produkcji produktu finalnego. Użyte opakowanie staje się odpadem i nie jest "produktem" dla zlecającego wyprodukowanie tego elementu. Gdyby ten element był produktem dla zlecającego, to sytuacja wygląda inaczej - mógłby on dalej odsprzedać ten element jako swój produkt, pod swoją marką. W tym wypadku dostarczane elementy stanowią niezależny produkt. Skoro zatem firma kupuje nowe opakowania i wykorzystuje je do pakowania, to jest wprowadzającym produkty w opakowaniach. Mam nadzieję, że udało mi się to doprecyzować :)

lis jan

Czy moglbym zapytac ile wynosi oplata produktowa za opakowania z tetra pack pozdrawiam jan lis

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry, "tetrapack" to opakowanie wielomateriałowe. Kalkulator tej opłaty jest w kursie Opakowania w BDO. . Natomiast jeszcze w lutym postaram się udostępnić darmową / uproszczoną wersję kalkulatora, która również wylicza tę opłatę, więc zapraszam :)