Zagłosuj na mój referat!

Już 27 października odbędą się 24. Targi eHandlu!

W związku z tym postanowiłem wziąć udział w konkursie, dzięki któremu mogę zostać prelegentem podczas 24. Targów eHandlu!

Jeżeli więc interesuje Cię temat eko-wyzwań dla e-commerce i chcesz usłyszeć moją prelekcję na ten temat to zapraszam Cię do oddania głosu.


Kliknij tutaj lub w zdjęcie poniżej, aby zagłosować na mój referat.

 

UWAGA: Do oddania głosu wymagane jest konto na platformie LinkedIn.

 

Czego dokładnie dotyczy mój referat?

Realizacja obowiązków z zakresu „sprawozdawczości środowiskowej” stanowi coraz większe wyzwanie dla branży e-commerce. Potwierdzają to problemy związane z rejestrem BDO. Jest to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Wiele firm posiada wpis do BDO, ale w żaden sposób nie optymalizuje swoich obowiązków. W rezultacie ponosi nadmierne koszty lub ryzykuje utratę wypracowanych zysków.

Przykładowo, brak wpisu do BDO – podobnie jak błędny wpis – jest zagrożony karą do miliona złotych. Ponadto, w 2022 r. koszt nierozliczenia 1 tony opakowań z plastiku wynosił 2 403 zł, a 1 tony opakowań z papieru i tektury 875 zł. W innych krajach koszty te były nawet kilkukrotnie wyższe. Co natomiast istotne, zaległe opłaty mogą być rozliczane nie tylko za rok bieżący, ale także do 5 lat wstecz, co zresztą często ma miejsce.

Podobne przepisy obowiązują w zasadzie w całej Unii Europejskiej. Stwarza to wiele wyzwań dla branży e-commerce. Już dziś wiele państw nakłada na portale internetowe typu Amazon, Allegro, czy eBay obowiązek weryfikowania numerów rejestrowych sprzedawców. Mowa o numerach „EPR” (z j. angielskiego „extended producer responsibility”, tj. „rozszerzona odpowiedzialność producenta”). Dotyczy to chociażby takich państw jak Niemcy (rejestr LUCID i EAR), czy Francja (rejestr SYDEREP). Niebawem podobne kontrole mogą wejść we wszystkich państwach UE.

Celem wystąpienia będzie przybliżenie najważniejszych eko-trendów wynikających z obowiązujących i planowanych regulacji prawnych. Uczestnicy dowiedzą się czym jest „rozszerzona odpowiedzialność producenta”, kogo dotyczy i jak wykonać te obowiązki w sposób optymalny kosztowo. Na podstawie praktycznych doświadczeń prowadzącego, zostanie rzeczowo pokazane jak tworzyć dochodowe biznesy e-commerce bez obawy o wysokie opłaty i czasochłonne sprawozdania.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij tutaj, aby zagłosować na mój referat. i usłyszeć prelekcję na ten temat!

Nie znasz mnie? Poznajmy się!

Jestem ekspertem w zakresie BDO. Pomagam branży e-commerce realizować obowiązki w zakresie sprawozdawczości środowiskowej w Polsce i w UE. Odpowiadam za uzyskanie wpisu do rejestru BDO dla ponad 200 firm. Ponadto, doradzam w postępowaniach rejestracyjnych w Niemczech, Francji, Czechach i w innych państwach.

Jestem uważny za jednego z najlepszych specjalistów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce. Poprzez doskonałą znajomość prawa oraz systemów sprawozdawczych dążę do minimalizacji opłat, przy jednoczesnym osiągnięciu pozytywnych rezultatów środowiskowych.

W latach 2016-2022 byłem doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem członkiem Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego, a także Wielkopolskiego Związku Pracodawców. Uczestniczyłem w pracach Zespołu ds. recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jestem autorem kanału na YouTube, gdzie wyjaśniam kluczowe kwestie dotyczące BDO oraz sprawozdawczości środowiskowej w Polsce i UE. Tworzę licznych szkolenia i kursy dla branży e-commerce, w tym w ramach Akademii Allegro.

Na co dzień edukuję przedsiębiorców w swoich mediach społecznościowych (Instagram, Facebook, LinkedIn).

Kliknij tutaj, aby zagłosować na mój referat. Dziękuję za każdy głos!