Sprawozdania 2023 z nieczystości ciekłych dla firm asenizacyjnych. Prawne i praktyczne aspekty prowadzenia działalności asenizacyjnej – szkolenie online na żywo 29.09.2023 wraz z konsultacjami

599,00  brutto

Prowadzisz działalność asenizacyjną? A może prowadzisz przedsiębiorstwo wod-kan lub reprezentujesz gminę?
spacja
Jeżeli tak, to pewnie wiesz, że 1 stycznia 2023 r. uległ zmianie zakres danych raportowanych do gmin przez firmy asenizacyjne. W praktyce oznacza to, że sprawozdanie składane za I kwartał 2023 r. będzie obejmowało nowe dane, które dotychczas nie były gromadzone przez podmioty posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
spacja
Chcesz aby Twoja firma działała zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi?
spacja
Weź udział w szkoleniu i zobacz jak poprawnie realizować nowe obowiązki sprawozdawcze w 2023 roku!
spacja
Cena promocyjna 499 zł brutto tylko w przypadku zgłoszeń do 31 sierpnia 2023.

Cena obejmuje 30 minut konsultacji telefonicznej dla pierwszych 15 osób. Konsultacja umawiana jest  indywidualnie pod numerem telefonu +48 729 782 368 lub pod adresem e-mail biuro@mikolajmaslinski.pl. Konsultacje będą realizowane od 17 sierpnia.
spacja

Opis i cel szkolenia

1 stycznia 2023 r. uległ zmianie zakres danych raportowanych przez firmy asenizacyjne do gmin. W praktyce oznacza to, że sprawozdanie składane za I kwartał 2023 r. będzie obejmowało nowe dane, które dotychczas nie były zbierane przez podmioty posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Przede wszystkim firmy asenizacyjne będą musiały raportować ilość odebranych z terenu gminy nieczystości ciekłych w podziale na nieczystości odebrane:

 1. z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz
 2. spoza obszaru aglomeracji.

Należy przy tym zauważyć, że ostatnia nowelizacja Prawa wodnego znacznie zaostrzyła kary nakładane na firmy asenizacyjne. I tak, kara za przekazywanie sprawozdań po terminie została zwiększona ze 100 zł za dzień zwłoki do 300 zł (sic!).

Co więcej, nowelizacja wprowadza nową karę dla podmiotów, które dostarczają nieczystości ciekłe do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji (kara w wysokości od 1 000 zł do 10 000 zł za każde takie dostarczenie).

Z tego szkolenia dowiesz się:

 • Co się zmienia w zakresie ewidencji i sprawozdawczości?
 • Co trzeba raportować i do kiedy?
 • Jakie są sankcje za niewykonywanie obowiązków?
 • Czy nowe regulacje prawne to szansa, czy zagrożenie dla branży asenizacyjnej?
 • Poznasz dobre praktyki, czyli dowiesz się jak można zrealizować nowe obowiązki i uniknąć kar wykorzystując do tego nowe technologie.
Mikołaj Maśliński Prawnik BDO baza danych o odpadach

Twój trener: Mikołaj Maśliński

Prawnik, w latach 2016-2022 doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. 

Praktyk, który od prawie 10 lat zajmuje się prawem ochrony środowiska. Od 2019 r. prowadzi kancelarię, która pomaga tworzyć ekolegalne firmy.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. W ramach praktyki zawodowej prowadzi doradztwo oraz kompleksowe usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ochrony środowiska i gospodarki odpadowej. Specjalista w zakresie BDO.

Od 2015 r. związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. W ostatnim czasie wspiera także branże asenizacyjną oraz gminy w związku ze zmianami w zakresie Prawa wodnego oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W 2019 r. pełnił funkcję kierownika projektu pt. The characteristics of industrial waste water conveyance and treatment systems in the operation area of Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A., a także odpowiadał za przygotowanie ponad 50 wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (2018-2023).

Program szkolenia

Blok 1. Podstawy prawne funkcjonowania firm asenizacyjnych

 • Podstawy prawne w zakresie prowadzenia działalności asenizacyjnej
 • Najważniejsze zmiany prawa dla firm asenizacyjnych w 2023 r.
 • Zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych
 • Kto musi uzyskać zezwolenie?
 • Czy konieczna jest zmiana „starych zezwoleń”?
 • Czy można odbierać nieczystości ciekłe z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie „starych zezwoleń”?
 • Kluczowe uchwały rad gmin z punktu widzenia działalności asenizacyjnej
  • Jaką rolę pełnią uchwały rady gminy?
  • Dlaczego firma asenizacyjna powinna znać te uchwały?
  • Gdzie można znaleźć aktualne uchwały?

 

Blok 2. Obowiązki właścicieli nieruchomości z punktu widzenia firm asenizacyjnych

 • Omówienie nowej definicji nieczystości ciekłych
 • Obowiązki właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych
  • Jak powinno być udokumentowane wykonanie obowiązków związanych z wywozem nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków?
  • Jak często powinien być realizowany odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości?
 • Kontrola właścicieli nieruchomości w świetle nowych regulacji prawnych

 

Blok 3. Ewidencja, sprawozdawczość i nowe sankcje dla firm asenizacyjnych

 • Obowiązki ewidencyjne firm asenizacyjnych
  • Jak należy dokumentować zrzut ścieków na stacji zlewnej?
  • Gdzie można przekazać nieczystości ciekłe z aglomeracji?
 • Obowiązki sprawozdawcze
  • Kiedy będą składane pierwsze sprawozdania według nowych zasad?
  • Jakie elementy będą obejmowały nowe sprawozdania?
 • Sankcje za działanie niezgodne z prawem
  • Jakie sankcje za składanie sprawozdań po terminie?
  • Jakie sankcje za składanie nierzetelnych sprawozdań?
  • Co w przypadku przekazywania nieczystości do oczyszczalni niespełniającej wymagań aglomeracyjnych?
  • Co oznacza dla branży wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2022 r. (sygn. akt SK 66/21)?
  • Jak można bronić się przed karami?

 

Blok 4. Dobre praktyki, czyli jak można zrealizować nowe obowiązki prawne i uniknąć kar?

 • Ręczne zarządzanie obsługiwaną aglomeracją – czy to w ogóle możliwe?
 • Przegląd dostępnych rozwiązań informatycznych
 • Omówienie rozwiązań informatycznych na przykładzie programu Asenizacja.online
 • Jak zabezpieczyć się prawnie na wypadek kontroli?
  • Umowy z Klientami
  • Umowy ze stacjami zlewnymi
  • Prawne aspekty zrzutu nieczystości przemysłowych – zarys problemu

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Pracowników administracyjno-biurowych zajmujących się obowiązkami ewidencyjnymi i sprawozdawczymi w przedsiębiorstwach wod-kan i firmach asenizacyjnych
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw wod-kan
 • Pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za nieczystości ciekłe
 • Wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką

Co otrzymasz w ramach szkolenia?

 • Prawo udziału w szkoleniu dnia 29.09.2023
 • Dostęp do nagrania ze szkolenia na 3 miesiące
 • Praktyczne instrukcje dotyczące nowych obowiązków
 • Prezentację w formie PDF
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Fakturę VAT

Kurs jest objęty gwarancją jakości – jeżeli uznasz, że ten kurs nie był dla Ciebie lub uważasz, że jakość materiałów nie odpowiada Twoim oczekiwaniom, masz prawo do zwrotu pieniędzy.

Wystarczy, że w ciągu 30 dni od dnia uzyskania dostępu do szkolenia napiszesz e-mail na adres biuro@mikolajmaslinski.pl, a w ciągu kolejnych 30 dni zwrócimy Twoje pieniądze.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 • 1. Kiedy otrzymam dostęp do szkolenia online?
  Szkolenie odbędzie się na żywo 26.04.2023 od godz. 9:00-15:00. Dostęp do szkolenia otrzymasz najpóźniej do godz. 12:00 na dzień przed szkoleniem. Osoby zapisane na szkolenie w dniu wydarzenia, otrzymają dostęp niezwłocznie po uregulowaniu płatności.
 • 2. Czy mogę zapłacić przelewem online lub blikiem?
  Tak, jest to podstawowa forma płatności. Obsługę płatności zapewnia system Przelewy24.pl.
 • 3. Czy mogę zapłacić tradycyjnym przelewem?
  Tak. Dostęp do szkolenia otrzymasz niezależnie od momentu wpłaty. Faktura za szkolenie może zostać opłacona po szkoleniu.
 • 4. Co zrobić, aby uzyskać zwrot pieniędzy, jeżeli uznam, że szkolenie nie jest dla mnie?
  Wystarczy, że w ciągu 30 dni od dnia uzyskania dostępu do szkolenia napiszesz e-mail na adres biuro@mikolajmaslinski.pl, a w ciągu kolejnych 30 dni zwrócimy Twoje pieniądze.
 • 5. Czy mogę udostępniać szkolenie innym osobom?
  Możesz udostępniać szkolenie w ramach jednej firmy. Udostępnianie osobom z innych firm stanowi naruszenie praw autorskich, a w przypadku stwierdzenia naruszeń zostaną podjęte stosowne środki prawne.
 • 6. Jak długo będę miał dostęp do nagrania ze szkolenia?
  Nagranie ze szkolenia będzie dostępne przez 12 miesięcy od dnia zakupu.